Adamsen, De tusinde år

Adamsen, Georg S. “‘De tusinde år’: Et essay om den kronologiske udstrækning af ‘de tusinde år’ i Åb 20,2-7” (‘The Thousand Years’: An Essay About the Chronological Duration of the Thousand Years in Ap 20:2-7). Ichthys 25, no. 2 (1998) 67-83.

Adamsen concedes that the millennial interpretation is right in its insistence that Rev 20:1-10 must be understood as a yet future event and that the amillennial interpretation is correct that there cannot be a thousand-year interval between the parousia and the judgment. He therefore argues that the thousand year period is a atemporal, symbolic term for the resurrection of all Christians on the Day of the judgment.

Kjær, Torben. “Responsum [to Adamsen’s article above].” Ichthys 25 (1998) 129-32.
Adamsen, Georg S. “Replik til Torben Kjærs responsum.” Ichthys 25 (1988) 133-5.

These two items are short discussions of Adamsen’s major article on Rev 20.

All the articles are in Danish. Here follows an extended Danish presentation.

Med udgangspunkt i de problemer, som såvel præmillennialismen som amillennialismen rejser, i J. Webb Mealys og R. Fowler Whites analyser af Åb 20 og i narrativ teori diskuteres den krono-logiske udstrækning af ‘de tusinde år’ i Åb 20,2-7 gennem en analyse af såvel temporale termer (kairos, chronos, hora, hemera) som temaer (parusien i 1,7; plagerne, polemos [‘krig’]) med krono-logiske implikationer.

Herefter analyseres rækkefølgen af begivenhederne i tre forskellige tekster (6,12–7,17; 19,17–20,10 og 20,4.11).

Det påvises, at teorien om en kronologisk progression i Åb 19,11–21,8 ikke kan opretholdes. Konklusionen er, at begivenhederne i Åb 19,11–21,8 og dermed også ‘de tusinde år’ finder sted indenfor dommedagen, og at ‘de tusinde år’ er tiden for de troendes eskatologiske opstandelse.

Artiklen diskuteres i de ovenfor nævnte artikler af Kjær og Adamsen.

3 comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *