Adamsen, Fortælleteknikker

Adamsen, Georg S. “Fortælleteknikker i Johannes’ Åbenbaring” (PDF-format). Upubliceret foredrag holdt ved Forum for Bibelen som litteratur i København d. 3. marts 2001.

Artiklen giver for det første en række eksempler på, hvordan Johannes benytter en fortælleteknik, hvor det samme fortælles flere gange med flere og flere informationer. Det drøftes, hvilken betydning disse iagttagelser har for fortolkningen af Åbenbaringsbogen. For det andet gennemgås de vigtigste af de strukturelle teknikker, Johannes anvender, og konsekvenserne for forståelsen af Åbenbaringsbogens struktur skitseres.

Webudgaven er uden noter, men med en liste over litteratur, der særligt bærer de synspunkter, foredraget lægger frem.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *