Andersen, Guds rige

Andersen, Ole. Når Guds rige kommer. Tusindsårsriget og den nye jord. Hinnerup: Ordet og Israel, 1995.

Ole Andersen behandler afsnittet om det såkaldte tusindårsrige i Åb 20 set i lyset af sammenhængen i Åb, som han forstår den. Andersen argumenterer imod en typisk luthersk tolkning af Åb (a-millennialisme, kirkehistorisk fortolkning) og for en kronologisk fremadskridende forløb i 19,11 – 20,10.

Jeg havde gerne set en lidt mere detaljeret behandling af både a-millennialistiske positioner og af problemet omkring erstatningsteologiske tolkninger af forholdet mellem GT og NT.

Et af de interessante momenter i bogen er Andersens behandling af Gog-angrebet i Åb 20, som ifølge Andersen “umuligt kan være det samme som Antikrists angreb i Åb 19,17-21” (p. 101) Lighederne er “så tydelige”, at Andersen finder det påkrævet at svare på, “hvordan Johannes’ Åbenbaring kan placere fuglenes måltid før de tusind år, når Ezekiel placerer det efter Gog-krigen” (ibid.). Om det lykkes, er en anden sag (se min artikel “‘De tusinde år'”).

En bog på 133 sider kan selvfølgelig ikke nå alt, men måske Andersen får tid til at udvide bogen en gang ved lejlighed? Det fortjener de problemstillinger, han rejser.

1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *