Skovgaard-Petersen, Biblens Krone

Skovgaard-Petersen, C. Biblens Krone: Hovedlinjer i Johannes’ Aabenbaring. København: Lohse, 1941 (2. opl.)

Denne sag på 162 sider er en populær kommentar til Johannes’ Åbenbaring skrevet under eller lige op til 1. verdenskrig, hvor interessen for Johannes’ Åbenbaring fik et opsving (See more on professor Fredrik Torm).

Skovgaard-Petersen udvikler i denne kommentar bl.a., hvordan der efter hans opfattelse kan blive plads til tusindårsriget, uden at man kommer i konflikt med det øvrige NT. Han skriver udtrykkeligt om “Jesu dobbelte genkomst”. Denne tankegang er det ikke udsædvanligt at støde på hos danske lægmænd – og undertiden også hos danske teologer.

1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *