Synnes, Tusenårsrike

Synnes, Martin. “Kommer det et tusenårsrike? Joh åp 20,4-6 som akilleshæl i bibeltolkningen” i Tidsskrift for Teologi og Kirke 73 (2002): 3-17.

I denne artikel argumenterer tidligere førsteamanuensis Martin Synnes for, at tolkningen af Åb 20,4-6 må basere sig på to præmisser. For det første Jesu genkomst i 19,11ff og for det andet den endelige sejr over de dæmoniske magter (20,7f).

Det ville derfor være mere korrekt at kalde 20,4-6 for “den første opstandelse – martyrernes rehabilitering”. Der er tale om en reel begyndelse på den nye verden (Åb 21f).

Synnes anfører følgeligt, at nogle nok vil mene, at tusindårsriget helt forsvinder i hans tolkning. Dette er berettiget, for så vidt Synnes argumenterer for, at millenniet tilhører den nye verden.

Synnes’ tolkning kan ikke karakteriseres som atemporal amillennialisme, eftersom han faktisk (ligesom Krodel) lader millenniet have en udstrækning. Men man kan heller ikke kalde tolkningen for præmillennialistisk.

Læs artiklen og vurdér selv!

Se also:

  • Synnes, Martin. ““Den første oppstandelse”: Fortolkning til Johs. Åp. 20, 4-6 (Det messianske tusenårsriket)” (The First Resurrection: Interpretation of Rev 20:4-6 [the Messianic Millennium]). Pages 79-95 in For jøde først: Bibelens profetier om Israel og folkene. Edited by Ragnvald Ask. Oslo: Luther Forlag, 1977.
  • Synnes, Martin. “Johannes Åpenbaring: Et profetisk-apokalyptisk skrift i Det nye Testamente.” In: Fremtiden i Guds hender. Edited by Collegium Judaicum. Oslo, 1978, pp. 156-204.

2 comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *