Om de skandinaviske henvisninger

Denne gruppe indeholder henvisninger til online materiale eller trykte bøger og artikler, som jeg vurderer, man kan lære noget af. Der er ikke nødvendigvis tale om egentlig videnskabelige artikler. Nogle af artiklerne kan hjælpe ikke-fagfolk i gang med at læse Johannes’ Åbenbaring.

De skandinaviske sprog er i øvrigt: dansk, norsk og svensk, men strengt taget ikke finsk.

At jeg medtager en henvisning, betyder ikke nødvendigvis, at jeg er enig i de fremførte argumenter eller synspunkter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *