Olav Hovdelien, Martyrenes belønning

Hovdelien, Olav. Martyrenes belønning: Åp 20:4-6 fortolket [The Reward of the Martyrs. Rev 20:4-6 Interpreted]. Rapport – Høgskolen i Hedmark, No. 8, 2001. Elverum: Høgskolen i Hedmark, 2001. 133 pp (with a lot of blank space and pages, however). This report (available on-line in pdf-format via this page) is a revised and enlarged edition of the author’s… Continue reading Olav Hovdelien, Martyrenes belønning

Anna Marie Aagaard’s Danish commentary on Revelation

Aagaard, Anna Marie. Johannes’ Åbenbaring Fortolket [The Book of Revelation Interpreted]. Det Danske Bibelselskabs Kommentarserie [The Danish Bible Society Commentary Series]. København: Det Danske Bibelselskab, 1999. 157 pp. Out of print. The Danish Bible Society Commentary Series The Danish Bible Society Commentary Series is intended for Bible readers as a help for Bible readers in… Continue reading Anna Marie Aagaard’s Danish commentary on Revelation

Holger Mosbech, Johannes’ Aabenbaring

Mosbech, Holger. Johannes’ Aabenbaring: Indledet og forklaret [The Book of Revelation: Introduction and Commentary]. København: Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag, 1943. xl + 408 pp. Holger Mosbech (1886-1953) was reader/associate professor (1916-36) and professor of New Testament (1936-1953) at the University of Copenhagen. Mosbech was awarded the doctorate for a thesis on the Essenes. In general,… Continue reading Holger Mosbech, Johannes’ Aabenbaring

Stolt, Om dateringen

Stolt, Jan. “Om dateringen af Apokalypsen” i Dansk Teologisk Tidsskrift 40 (1977): 202-207. Stolt argumenterer for en datering af Johannes’ Åbenbaring tidligere end under Domitian, nemlig under kejser Klaudius, ud fra nogle forholdsvist sene antikke tekster. Efter min opfattelse er det mest sandsynlige dog, at der i disse tekster er tale om en misforståelse, idet… Continue reading Stolt, Om dateringen

Skovgaard-Petersen, Biblens Krone

Skovgaard-Petersen, C. Biblens Krone: Hovedlinjer i Johannes’ Aabenbaring. København: Lohse, 1941 (2. opl.) Denne sag på 162 sider er en populær kommentar til Johannes’ Åbenbaring skrevet under eller lige op til 1. verdenskrig, hvor interessen for Johannes’ Åbenbaring fik et opsving (See more on professor Fredrik Torm). Skovgaard-Petersen udvikler i denne kommentar bl.a., hvordan der… Continue reading Skovgaard-Petersen, Biblens Krone