Adamsen, Johannes’ Åbenbaring

Adamsen, Georg S. “Johannes’ Åbenbaring” I Lohses Store Bibelleksikon, bind 2, pp. 209-217. Fredericia: Lohses forlag, 1999. I denne oversigtsartikel, der er et nyskrevet bidrag til den danske oversættelse af New Bible Dictionary diskuteres de traditionelle indledningsspørgsmål samt andre spørgsmål af betydning for fortolkningen af Åb. Desuden gives en oversigt over Åb, sådan som Adamsen… Continue reading Adamsen, Johannes’ Åbenbaring

Adamsen, Om at læse

Adamsen, Georg S.: “Om at læse Johannes’ Åbenbaring” i: Budskabet 132 (1996): 37-42. Denne artikel peger på nogle regler, som Johannes’ Åbenbaring skal læses i lyset af, dersom forståelsen af den skal være i overensstemmelse med de retningslinjer, der kan udledes af teksten selv. Der er tale om en mini hermeneutik til Johannes’ Åbenbaring.

Mosbech, Fortolkningen

Mosbech, Holger. Fortolkningen af Johannes’ Aabenbaring i Fortid og Nutid. Gyldendalske Boghandel/Nordisk Forlag: København 1934. 106 pp. Mosbech, professor of NT at the University of Copenhagen, wrote this masterpiece of learned presentation of the history of interpretation of Revelation. Although only 106 pages, Mosbech has managed to describe and explain the developments in the history… Continue reading Mosbech, Fortolkningen

Adamsen, De tusinde år

Adamsen, Georg S. “‘De tusinde år’: Et essay om den kronologiske udstrækning af ‘de tusinde år’ i Åb 20,2-7” (‘The Thousand Years’: An Essay About the Chronological Duration of the Thousand Years in Ap 20:2-7). Ichthys 25, no. 2 (1998) 67-83. Adamsen concedes that the millennial interpretation is right in its insistence that Rev 20:1-10… Continue reading Adamsen, De tusinde år