POxy – Revelation 13:18

POxy – Revelation 13:18 High as well as low quality pictures can be found online via POxy: Oxyrhynchus Online. The Oxyrhynchus collection as well as other collections are provided by Papyrology at Oxford. A Norwegian article, »Dyrets nummer er ikke nødvendigvis 666«, by Kjetil Johansen was found here, but is no longer publicly accessible.

Om de skandinaviske henvisninger

Denne gruppe indeholder henvisninger til online materiale eller trykte bøger og artikler, som jeg vurderer, man kan lære noget af. Der er ikke nødvendigvis tale om egentlig videnskabelige artikler. Nogle af artiklerne kan hjælpe ikke-fagfolk i gang med at læse Johannes’ Åbenbaring. De skandinaviske sprog er i øvrigt: dansk, norsk og svensk, men strengt taget… Continue reading Om de skandinaviske henvisninger

Synnes, Tusenårsrike

Synnes, Martin. “Kommer det et tusenårsrike? Joh åp 20,4-6 som akilleshæl i bibeltolkningen” i Tidsskrift for Teologi og Kirke 73 (2002): 3-17. I denne artikel argumenterer tidligere førsteamanuensis Martin Synnes for, at tolkningen af Åb 20,4-6 må basere sig på to præmisser. For det første Jesu genkomst i 19,11ff og for det andet den endelige… Continue reading Synnes, Tusenårsrike

Synnes, Sju profetiske budskap

Synnes, Martin. Sju profetiske budskap til menighetene: en gjennomgåelse av sendebrevene i Johannes’ åpenbaring. Oslo: Verbum, 1996. Denne bog på 145 sider er skrevet af tidligere førsteamanuensis i NT ved Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo, Martin Synnes, som en indføring i kapitel 1-3 for især præster. Den ydre anledning til Synnes’ bog er, at Åb… Continue reading Synnes, Sju profetiske budskap

Stolt, Om dateringen

Stolt, Jan. “Om dateringen af Apokalypsen” i Dansk Teologisk Tidsskrift 40 (1977): 202-207. Stolt argumenterer for en datering af Johannes’ Åbenbaring tidligere end under Domitian, nemlig under kejser Klaudius, ud fra nogle forholdsvist sene antikke tekster. Efter min opfattelse er det mest sandsynlige dog, at der i disse tekster er tale om en misforståelse, idet… Continue reading Stolt, Om dateringen