Adamsen, Fortælleteknikker

Adamsen, Georg S. “Fortælleteknikker i Johannes’ Åbenbaring” (PDF-format). Upubliceret foredrag holdt ved Forum for Bibelen som litteratur i København d. 3. marts 2001. Artiklen giver for det første en række eksempler på, hvordan Johannes benytter en fortælleteknik, hvor det samme fortælles flere gange med flere og flere informationer. Det drøftes, hvilken betydning disse iagttagelser har… Continue reading Adamsen, Fortælleteknikker

Adamsen, Johannes’ Åbenbaring

Adamsen, Georg S. “Johannes’ Åbenbaring” I Lohses Store Bibelleksikon, bind 2, pp. 209-217. Fredericia: Lohses forlag, 1999. I denne oversigtsartikel, der er et nyskrevet bidrag til den danske oversættelse af New Bible Dictionary diskuteres de traditionelle indledningsspørgsmål samt andre spørgsmål af betydning for fortolkningen af Åb. Desuden gives en oversigt over Åb, sådan som Adamsen… Continue reading Adamsen, Johannes’ Åbenbaring

Adamsen, Om at læse

Adamsen, Georg S.: “Om at læse Johannes’ Åbenbaring” i: Budskabet 132 (1996): 37-42. Denne artikel peger på nogle regler, som Johannes’ Åbenbaring skal læses i lyset af, dersom forståelsen af den skal være i overensstemmelse med de retningslinjer, der kan udledes af teksten selv. Der er tale om en mini hermeneutik til Johannes’ Åbenbaring.

Adamsen on Muse

Revelation Reviews ISSN 1397-2936. Volume 2.002. Apr 1998 (Publication date: 20 Apr 1998; corredt 25 Aug 2007) Robert L. Muse: The Book of Revelation. An Annotated Bibliography . Books of the Bible, 2; Garland Reference Library of the Humanities, 1387. New York and London: Garland Publishing, Inc., 1996. Pp. xxxvi + 352. ISBN: 0-8240-7394-0. $58.00.… Continue reading Adamsen on Muse