Stolt, Om dateringen

Stolt, Jan. “Om dateringen af Apokalypsen” i Dansk Teologisk Tidsskrift 40 (1977): 202-207. Stolt argumenterer for en datering af Johannes’ Åbenbaring tidligere end under Domitian, nemlig under kejser Klaudius, ud fra nogle forholdsvist sene antikke tekster. Efter min opfattelse er det mest sandsynlige dog, at der i disse tekster er tale om en misforståelse, idet… Continue reading Stolt, Om dateringen