Olaf Moe, Bibelens siste bok

Moe, Olaf. Bibelens siste bok: En utlegning av Johannes’ åpenbaring [The Last Book of the Bible: An Interpretation of the Revelation of John]. Oslo: Forlaget Land og kirke, 1960. 276 pp. —: Johannes Uppenbarelse: Bibelns sista bok. Translated by Frithiof Dahlby. Stockholm: Diakonistyrelsens bokförlag, 1963 (reprinted by Verbum, 1968 & 1978). The Swedish translation is… Continue reading Olaf Moe, Bibelens siste bok